ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه                          :      6:30 الی 20:00

پنجشنبه                                       :      6:30 الی 18:00

جمعه ها و ایام تعطیل رسمی        :      تعطیل